شرایط اعطای نمایندگی

شرایط اعطای نمایندگی

اعطای نمایندگی فروش محصولات هوتسا با اعطای یک نمایندگی سه ماهه به درخواست کننده و بررسی عملکرد درخواست کننده در این مدت، به مدت یک سال تمدید می گردد

نوع نمایندگی مورد درخواست از نوع انحصاری می باشد

شرایط کلی نمایندگی فروش

تابعیت جمهوری اسلامی ایران و التزام به قوانین آن
دارا بودن حسن شهرت در امر فروش
داشتن شرکت پخش با زمینه فعالیت مرتبط ( شرکت های ثبت شده در اولویت قرار دارند .)
داشتن حداقل ۲ سال سابقۀ کار و یا فروش مرتبط
نداشتن منع قانونی در پذیرش نمایندگی فروش
فراهم بودن فضای مناسب
دارا بودن بخش فروش ویا بازاریابی فعال در شرکت
فروش حداقلی ماهانه محصول مورد توافق که توسط شرکت اعلام خواهد شد

مدارک مورد نیاز

تکمیل فرم پذیرش
کپی کارت ملی، شناسامه  مدیرعامل شرکت
کپی اساسنامه، روزنامه رسمی و آخرین روزنامه تغییرات جهت شرکت های ثبت شده
اعطای مبلغ / ضمانت قرارداد (نوع و مبلغ ضمانت نامه توسط شرکت اعلام خواهد شد)
فتوكپي اجاره نامه يا سند مالكيت (برابر با اصل شده )

مقدار فروش نماینده در ماه و درصد نماینده

نماینده فروش انحصاری محصولات هوتسا ، باید طبق قرارداد فی مابین در طی هر ماه از مدت زمان قرارداد، میزانی مشخص ثبت درخواست محصولات داشته باشد که این مقدار فروش در متن قرارداد مشخص خواهد شد
همچنین میزان تخفیف نماینده طبق قرارداد معین خواهد بود

مزاياي دریافت نمايندگی فروش محصولات هوتسا 

حمایت کامل از نماینده فروش در استان مربوطه و ارجاع مشتريان به نماينده فروش
ثبت اطلاعات نماینده فروش در وب سایت شرکت

 

در صورت تأیید درخواست شما، با متقاضی برای جلسه حضوری تماس گرفته خواهد شد